พื้นที่บริเวณผาชันและสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร อุทยานแห่งชาติผาแต้มในพื้นที่อำเภอโขงเจียม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง

แหล่งท่องเที่ยว
3000 โบก
ที่มา :http://www.guideubon.com, http://travel.sanook.com